Logotyp regionalny EFS

 

Projekt „Zawodowcy na start”

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r. , na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-7147/16.

Obejmuje on dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego szkoły, w których będą brać udział uczniowie i uczennice tj.: staże zawodowe, zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe, warsztaty, szkolenia, kursy, wyjazdy edukacyjne, zajęcia prowadzone w szkole wyższej (zajęcia laboratoryjne), umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Organizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, zaś partnerem Powiat Sochaczewski/ Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew.

 

Koordynator szkolny: Remigiusz Szafrański, pokój nr 10.

 

 Pobierz regulamin

 

f t g
Copyright 2018 - Custom text here