62 lata temu, o godzinie 11:00, 1 września 1955 r.- rozpoczął się pierwszy rok pracy naszej szkoły.
Utworzono ją z rozparcelowanego majątku Czerwonka, należącego do rodziny państwa Garbolewskich. Bazę materialną szkoły stanowiły budynki gospodarcze oraz dworek (obecnie Szkoła Muzyczna ) i 96 hektarów gruntu z przyległym parkiem.

Pierwszym dyrektorem, wówczas Państwowego Technikum Rolniczego, został inż. Stanisław Trzciński, pełniący swą funkcję do 1958 r. W następnych latach stanowisko dyrektora obejmowali kolejno: Alfred Klawenek, Bronisław Prygoń, Jan Żebrowski, Edmund Messyasz, Jerzy Michalak, Marek Marcinkowski, Dariusz Miłkowski. Obecnym dyrektorem jest Tomasz Obrączka.
Pracę rozpoczynano w bardzo ciężkich warunkach, przy małej ilości sal lekcyjnych, mieszczących się w dworku i stojących obok ( już nieistniejącej ) oficynie. W 1958 roku ukończono budowę internatu co stworzyło szkole lepsze warunki rozwoju. W latach 1960 – 1968 kolejno budowano: nowy budynek szkoły z 12 salami lekcyjnymi, internat żeński ze stołówką i świetlicą, salą gimnastyczną, kotłownią, warsztaty szkolne oraz bloki mieszkalne dla kadry pedagogicznej.
Do 2006 roku szkoła kształciła uczniów wykorzystując szkolne gospodarstwo pomocnicze do nauki zawodu ogrodnika i rolnika. W 1992 roku otworzono nowy kierunek kształcenia – Liceum Ekonomiczne, w 1997r. – Liceum Agrobiznesu, w 1999r. – Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Od 2002 roku ofertę edukacyjną poszerzono o Licea Profilowane a następnie Licea Ogólnokształcące.
Szkoła od początku swego istnienia tętniła życiem. Powstały zespoły wokalne, orkiestra, zespoły tańca ludowego i nowoczesnego, koło miłośników teatru. Młodzież realizowała się uprawiając i osiągając bardzo dobre wyniki, jeżdżąc na wycieczki i rajdy. Uczniowie korzystali z możliwości wyjazdów na praktyki zagraniczne do Norwegii, Danii i Niemiec.
Od 1997r. wielu uczniów jest zrzeszanych w szkolnym wolontariacie. Wolontariusze podejmują działania na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych oraz zwierząt.
Szkoła należy do Klubu Przodujących Szkół oraz UNESCO. Młodzież zdobywa ‘’Zielone Dyplomy’’, bierze udział w licznych olimpiadach, będących przepustką na wyższe uczelnie. Na terenie szkoły organizowane są coroczne Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości.
Tysiące absolwentów opuściło mury naszej szkoły. Wyszli od nas fachowcy, rolnicy i ogrodnicy, kilku zostało księżmi, a niektórzy obrali działalność naukową albo polityczną i społeczną.
Nowe roczniki uczniów kształcą się i pracują w lepszych warunkach niż poprzednicy, ponieważ w ostatnich latach szkoła została podana termomodernizacji i wymianie dachów.

Szkoła potocznie zwana ‘’Ogrodnikiem’’ to nie tylko mury, klasy, nauka, nauczyciele. To również praktyki zawodowe, studniówki, wycieczki klasowe, szkolne przyjaźnie i bardzo często najlepsze lata młodości…

f t g
Copyright 2018 - Custom text here